pondelok 7. novembra 2011

Deň školských knižníc a naše práce v Multimediálnej čítanke

V rámci Dňa školských knižníc sme zrealizovali projektové vyučovanie venované Multimediálnej čítanke. Žiaci vlastne vytvorili učebnú pomôcku pre deti z celého Slovenska. A ako prebiehal náš projektový deň?
Žiaci najskôr začali tým, že vymýšľali príbehy a čítali ich pred spolužiakmi. Neskôr si svoje texty prepisovali v programe Microsoft Word do počítačov. Potom k svojim príbehom nakreslili v programe Skicár ilustrácie. Každý, kto mal nakreslený obrázok si v programe Audacity nahral aj zvukový záznam svojho príbehu. Na záver sa každý žiak prihlásil do Multimediálnej čítanky, vložil si svoj nový príbeh, k nemu aj obrázok a zvukovú nahrávku príbehu. Naše príbehy aj so zvukovou nahrávkou nájdete na: http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/

Video z tvorby príbehov:Naše práce:

Natanael Varjan:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8018
Matúš Mydlo:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8027
Viktória Drugová:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8022
Anna Ermová:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8021
Miroslava Ščamborová:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8023
Diana Čereviková:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8025
Viktória Konfederáková:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8026
Viktor Verba:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8020
Hanka Kremnická:
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/prispevok.php?id=8024

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára